→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Електронна пошта

Internet e-mail адресацiя

Пiсля того, як визначилися iз своїм адмiнiстратором у вiдношеннi свого iдентифiкатора i пароля, ви одержуєте свою унiкальну адресу i вiдповiдно можливiсть вiдправляти й одержувати поштовi повiдомлення через Internet.

Ваша адреса, як i адреса будь-якого iншого користувача, детально описує, хто вiн (вона) i де вiн (вона) розмiщуються в мережi. Електронна пошта знаходить адресата завдяки унiкальностi його адреси, що розпiзнається кожним комп'ютером у мережi.

Абсолютно кожен комп'ютер розумiє (i завдяки цьому iснує в мережi) загальну структуру адрес e-mail, що зветься DNS (domain name system - система доменних iмен). Саме DNS, "маючи деревоподiбну" схему, визначає кожну людину на кожному комп'ютерi в мережi, у будь-якому його вузлi, у кожнiй органiзацiї, залученiй до Internet.
У загальному виглядi Internet-адреси записуються як:

mailbox@domain

де:
domain - назва мережi або органiзацiї;
mailbox - звичайно iдентифiкатор користувача (userid) на данiй машинi.

Елементи конкретного iменi комп'ютера в цiй схемi адресацiї читаються злiва праворуч вiд конкретного до бiльш загального: вiд userid до домену, i роздiляються крапками.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом