→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Електронна пошта

Модель роботи SMTP

Протокол SMTP спроектований на основi такої моделi взаємодiї: за запитом користувача вiдправник SMTP (sender - SMTP) встановлює двобiчний канал з одержувачем SMTP (receiver - SMTP). Одержувачем SMTP може бути як хост призначення поштового повiдомлення, так i якийсь промiжний хост. Команди SMTP генеруються вiдправником i вiдправляються одержувачу SMTP, що, в свою чергу, вiдправляє вiдповiдi опрацювання отриманих команд вiдправнику SMTP.
Схема роботи SMTP-протоколу
Найпростiший алгоритм роботи протоколу має такий вигляд:

  1. Пiсля встановлення каналу SMTP-з'єднання за будь-яким транспортним протоколом вiдправник SMTP посилає команду MAIL, що iдентифiкує атрибути вiдправника пошти, наприклад, його адресу. Якщо одержувач SMTP може прийняти поштове повiдомлення, вiн вiдправляє у вiдповiдь команду ОК.
  2. Пiсля цього вiдправник SMTP вiдправляє команду RCPT, що iдентифiкує атрибути одержувача пошти, наприклад, адресу поштової скриньки. Якщо одержувач SMTP готовий прийняти пошту в дану поштову скриньку, вiн вiдповiдає командою ОК, якщо нi, вiн вiдмовляє прийняти пошту в зазначену поштову скриньку. Якщо вiдправник зазначив декiлька поштових скриньок, у якi варто помiстити повiдомлення, то одержувач SMTP повiдомлення може вiдмовити частинi з них, при цьому транзакцiя з'єднання не закiнчується.
  3. Вiдправник SMTP вiдправляє данi одержувачу SMTP. Якщо одержувач успiшно прийняв усi данi, вiн вiдправляє команду ОК.

 

Рисунок 3 Схема роботи SMTP-протоколу

SMTP пiдтримує декiлька механiзмiв передавання пошти: вiд хоста користувача - вiдправника до хосту користувача - одержувача, коли два хости сполученi мiж собою через той самий транспортний сервiс або через сервери SMTP (тобто хости - посередники), якщо вiдправник i одержувач не можуть з'єднатися.
Аргументи команди MAIL мiстять iм'я домену вiдправника пошти, тобто SMTP-адресу поштової скриньки - зворотну адресу. Аргументи команди RCPT мiстять адресу поштової скриньки одержувача повiдомлення. Цi параметри не змiнюються в процесi передавання повiдомлення i використовуються SMTP-серверами, наприклад, для повернення повiдомлень, якi не були доставленi.
SMTP-команди мають суворо визначений синтаксис. Вiдповiдi опрацювання команд мають чисельнi коди. Команди i вiдповiдi являють собою рядки iз символiв ASCII. Команди i вiдповiдi не залежать вiд регiстра символiв (чого не можна сказати про iмена поштових скри ньок). Якщо транспортний сервiс не пiдтримує 8-бiтний канал, кожен iз 7-бiтних символiв передається зi старшим (нульовим) бiтом, що допiвнює нулю.
Транзакцiя SMTP вiдправлення пошти складається з трьох крокiв. Початок транзакцiї задається командою MAIL, що идентифiкує вiдправника, потiм випливає серiя команд RCPT, що визначають поштовi скриньки одержувачiв, потiм подається команда DATA для передачi тексту повiдомлення. Завершує передачу даних командний рядок закриття транзакцiї.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом