→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Електронна пошта

POP3 - поштовий протокол для роботи в офiсi

Для невеликих органiзацiй невигiдно тримати у себе систему для передавання повiдомлень (message transport system). Це позв'язано з тим, що в невеликих органiзацiях, якi не спецiалiзуються на комп'ютерних технологiях, як правило, робочi станцiї клiєнтiв мережi не мають досить ресурсiв (продуктивностi або дискового простору) для забезпечення роботи повного SMTP-сервера. Крiм того, таким користувачам електронної пошти може бути просто невигiдно тримати персональний комп'ютер постiйно пiдключений до Internet.
Для вирiшення цiєї проблеми був розроблений поштовий протокол для роботи в офiсi -- POP (Post Office Protocol). Його найбiльш поширений варiант -РОРЗ (Протокол поштового вiддiлення версiї 3). Цей протокол дозволяє робочим станцiям динамiчно одержувати доступ до своїх поштових скриньок, розташованих на серверi, призначеному для обслуговування електронної пошти в данiй органiзацiї.
РОРЗ - це найпростiший протокол для роботи користувача з вмiстом своєї поштової скриньки. Вiн дозволяє тiльки забрати пошту з поштової скриньки сервера на робочу станцiю клiєнта i видалити її з поштової скриньки на серверi. Всю подальшу обробку поштове повiдомлення проходить на комп'ютерi клiєнта.
POP-сервер не вiдповiдає за вiдправлення пошти, вiн працює тiльки як унiверсальна поштова скринька для групи користувачiв. Коли користувачу необхiдно вiдправити повiдомлення, вiн повинен встановити з'єднання з яким-небудь SMTP-сервером i вiдправити туди свої повiдомлення по SMTP. Цей SMTP-сервер може бути тим же хостом, де працює РОРЗ-сервер, а може розташовуватися зовсiм в iншому мiсцi (в iншому доменi або взагалi де завгодно в Internet).
Як правило, пiд час роботи з електронною поштою невеликi органiзацiї використовують для одержання своєї кореспонденцiї РОРЗ-сервер, встановлений на будь-якому комп'ютерi в офiсi, а вiдправляють пошту по SMTP на один iз добре доступних загальновiдомих SMTP-серверiв мiста (знайти такi зовсiм нескладно).
РОР3-сервiс, як правило, встановлюється на 110-й TCP-порт сервера, що буде знаходитися в режимi очiкування вхiдного з'єднання. Коли клiєнт хоче скористатися POP3-сервiсом, вiн просто вiдкриває TCP-зiєднання з портом 110 цього хоста. Пiсля вiдкриття з'єднання сервiс РОРЗ вiдправляє клiєнту, що зiєднався, привiтальне повiдомлення. Пiсля цього клiєнт i сервер починають обмiн командами i даними. По закiнченнi обмiну POP3-канал закривається.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом