→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестологічний словник-довідник - У

Узагальнююча оцінка — див. → Бал узагальнюючий.

Узагальнюючий бал — див. → Бал узагальнюючий.

Упередженість — тенденція тесту або певної його частини надавати перевагу одній групі тестованих порівняно з іншою за певним чинником (наприклад, статтю, належністю до певної етнічної групи, володіння рідною мовою тощо), який відрізняється від того, який має оцінити тест. Наприклад, якщо двом групам тестованих з однаковим рівнем техніки читання й розуміння тексту, одна з яких складається тільки з хлопчиків, а друга — тільки з дівчаток, запропонувати текст про футбол, то хлопчики виявлять дещо кращий результат, ніж дівчатка. Це зумовлено не краще розвиненими мовленнєвими здібностями хлопчиків, а тим, що їхній попередній досвід і ставлення до контексту надає їм переваги порівняно з дівчатками. Варто зазначити, що ми часто оцінюємо реальні відмінності між групами, але лише в тому разі, коли відмінність стає причиною небажаного результату тестування, можна говорити про упередженість.

Упорядкування тесту має відповідати таким умовам:

    1. Перед тестом бажано помістити загальну інструкцію про мету тесту, час, відведений для його виконання, загальні рекомендації щодо роботи з тестом.

    2. Усі завдання однієї форми мають бути об'єднані в одну групу.

    3. Перед кожною групою завдань необхідно помістити інструкцію про їх виконання.

    4. Перед кожною групою завдань треба помістити зразок завдання та правила позначення правильної відповіді у відповідній формі.

    5. Завдання мають бути організовані в порядку їх ускладнення.

Учні з особливими потребами — група учнів з фізичними й/або розумовими порушеннями (вади зору, слуху, розумова відсталість тощо), які можуть перешкодити або утруднити проходження оцінювання без альтернативних заходів.

Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом