→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Аудит

Терміни та визначення, які використовуються при проведенні аудиту (ДСТУ ISO 14010)

1. Екологічний аудит

Документально оформлений систематичний процес перевірки, який включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів аудиту для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім середовищем та інформації з цих питань критеріям аудиту, а також який включає передавання результатів перевірки замовникові.


2. Доказ аудиту

Інформація, протоколи чи інші констатації фактів, які можуть бути перевірені. Доказ аудиту, як правило, збирається шляхом інтерв'ю, вивчення документів, спостережень за діяльністю та її умовами, отримання наявних даних результатів вимірювань та випробувань чи іншими способами в межах сфери поширення аудиту.


3. Критерії аудиту

Політика, практика, методики чи вимоги, керуючись якими аудитор зіставляє зібрані під час аудиту докази стосовно предмета аудиту. До вимог можуть належати, але не обмежуватися ними, вимоги стандартів, настанов, установлені організаційні вимоги, а також вимоги законодавчих та нормативних актів.


4. Дані аудиту

Результати оцінювання зібраних доказів аудиту, зіставлені з погодженими критеріями аудиту. Дані аудиту є основою звіту про аудит.


5. Висновок аудиту

Професійне судження чи думка, висловлені аудитором стосовно предмета аудиту, основою яких є міркування аудитора з приводу даних, отриманих під час аудиту.


6. Аудиторська група

Група аудиторів чи один аудитор, призначені для здійснення певного аудиту. Один аудитор зі складу аудиторської групи виконує функцію провідного (головного) аудитора.


7. Аудитор з екології

Особа, кваліфікована для здійснення екологічних аудитів. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології викладено в ДСТУ ISO 14012.


8. Провідний (головний) аудитор з екології

Особа, кваліфікована для здійснення екологічних аудитів і виконання відповідних функцій управління.
Кваліфікаційні вимоги до провідного аудитора з екології викладено в ДСТУ ІЗО 14012.


9. Об'єкт аудиту

Організація, що підлягає аудиту. Це може бути компанія, корпорація, фірма, підприємство, орган влади чи інша установа, їх підрозділи чи їх об'єднання, з правами юридичної особи чи без них, громадські чи приватні або з іншими формами власності, які виконують самостійні функції і мають адміністрацію.


10. Предмет аудиту

Установлена екологічна діяльність, захід, умова, система управління навколишнім середовищем і/чи інформація з цих питань.


11. Замовник

Організація, яка доручає здійснення аудиту.
Замовником може бути або сам об'єкт аудиту, або будь-яка інша організація, яка має на це встановлене законом чи нормативним актом право, або яка має право доручати здійснення аудиту іншій організації на контрактних умовах.


12. Технічний експерт

Особа, яка надає конкретну допомогу аудиторській групі, використовуючи власні знання чи досвід, але не бере участі в її діяльності як аудитор.


Умови здійснення екологічного аудиту

Екологічний аудит повинен бути спрямований на чітко визначений і документально оформлений предмет. Сторона(и), відповідальна за цей предмет, також повинна бути чітко ідентифікована, а її статус документований.
До здійснення аудиту слід приступати тільки за умови, якщо, після консультації з замовником, провідний аудитор підтвердив, що:

  • -є достатня і належна інформація про предмет аудиту;

  • -є адекватні ресурси для здійснення процесу аудиту;

  • -об'єкт аудиту готовий сприяти процесу аудиту.

Автор курсу: О. Ф. Шульженко, кафедра АПЕПС.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом
Це вид підприємницької діяльності по здійсненню незалежних перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, оперативної документації, податкових декларацій та екологічних зобов’язань з точки зору їхньої відповідності діючому екологічному законодавству в галузі охорони довкілля та природокористування, а також надання інших еколого-аудиторських послуг.. Організувати систему і налагодити її роботу, необхідно провести аудит, щоб визначити, як ефективно вона здійснюється екологічна політика організації. Документально оформлений систематичний процес перевірки, який включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів аудиту для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім середовищем та інформації з цих питань критеріям аудиту, а також який включає передавання результатів перевірки замовникові..