→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник

Тестолоогічний словник-довідник - Ц

Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти — міжнародна благодійна організація.

У 2002-2005 pp. працювала при Міжнародному фонді «Відродження», мала назву «Центр тестових технологій», з 2006 р. зареєстровано як «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти». Мета — просвітницька діяльність серед освітян І громадськості щодо ефективності зовнішнього незалежного оцінювання як чинника подолання корупції у сфері екзаменів і забезпечення рівного доступу до якісної освіти. З 2007 р.

Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти розробляє та впроваджує механізми громадського моніторингу державної' системи зовнішнього оцінювання, бере участь у реалізації компоненту з громадського моніторингу Програми сприяння незалежному тестуванню в Україні USETI, зокрема в частині моніторингу діяльності інструкторів, екзаменаторів, адміністраторів, інших залучених до проведення зовнішнього оцінювання працівників. Щороку ЦТТі МЯО проводить анонімне опитування учасників зовнішнього незалежного оцінювання для визначення ставлення учнів до тестування, за результатами якого надає рекомендації щодо вдосконалення форми, змісту та процедур зовнішнього оцінювання. Центр бере участь у проведенні міжнародних І національних порівняльних досліджень якості освіти (у травні 2007 р. — у Міжнародному дослідженні якості математичної та природничої освіти TIMSS-2007 та Національному моніто-ринговому дослідженні математичної освіти учнів 4-х класів початкової школи).

Центр здійснює антикорупційні заходи в освіті: досліджує питання приватного репетиторства, організовує та проводить регіональні семінари з питань етики, прозорості й підзвітності в освіті, бере участь у проекті REFINE програми розвитку освіти Інституту відкритого суспільства «Оцінювання для підвищення якості, рівного доступу та підзвітності в освіті».

Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом