→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання

Генетичні алгоритми

Генетичні алгоритми

Генетичний алгоритм (англ. genetic algorithm) — це еволюційний алгоритм пошуку, що використовується для вирішення задач оптимізації і моделювання шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують біологічну еволюцію.

Особливістю генетичного алгоритму є акцент на використання оператора "схрещення", який виконує операцію рекомбінацію рішень-кандидатів, роль якої аналогічна ролі схрещення в живій природі.

"Батьком-засновником" генетичних алгоритмів вважається Джон Голланд (англ. John Holland), книга якого "Адаптація в природних і штучних системах" (англ. Adaptation in Natural and Artificial Systems) є фундаментальною в цій сфері досліджень.

Генетичні алгоритми є новим напрямком у алгоритміці. Вони здатні не тільки вирішувати і скорочувати перебір у складних завданнях, але й легко адаптуватися до зміни проблеми.

Схема генетичного алгоритму:

 • Генерація випадкового початкового стану
  Перше покоління створюється з довільно вибраних рішень (хромосом). Це відрізняється від стандартних методів, коли початковий стан завжди одне й те саме.
 • Обчислення коефіцієнта пристасованності (fitness)
  Кожному рішенню (хромосомі) зіставляється якесь чисельне значення, яке залежить від його близькості до відповіді.
 • Відтворення
  Хромосоми, що мають високий рівень пристасованності (fitness), потрапляють до нащадків (які потім можуть мутувати) з більшою ймовірністю. Нащадок, результат злиття 'батька' і 'матері', є комбінацією їх ген. Цей процес називається 'кроссіннговер' (crossing over).
 • Наступне покоління
  Якщо нове покоління містить рішення, досить близьке до відповіді, то задача вирішена. У протилежному випадку воно проходить через той же процес. Це продовжується до досягнення рішення.

Генетичні алгоритми. Ключові поняття і методи реалізації

Генетичні алгоритми виникли в результаті спостереження і спроб копіювання природних процесів, що відбуваються в світі живих організмів, зокрема, еволюції та пов'язаної з нею селекції (природного відбору) популяцій живих істот...

Популярно про генетичні алгоритми

Генетичні алгоритми - адаптивні методи пошуку, які останнім часом часто використовуються для вирішення задач функціональної оптимізації. Вони засновані на генетичних процесах біологічних організмів: біологічні популяції розвиваються протягом кількох поколінь, згідно законів природного відбору.

Приклад генетичного алгоритму: розв'язання Діофантова рівняння

Архітектура ГА-систем дозволяє знайти рішення швидше за рахунок більш 'осмисленого' перебору. Ми не перебираємо всі підряд, але наближаємося від випадково вибраних рішень до кращих. Для початку виберемо 5 випадкових рішень. Взагалі кажучи, ми можемо використовувати меншу обмеження для b, c, d, але для спрощення хай буде 30.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом