→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Економічна теорія

Товарне виробництво, товар і гроші

Теми розділу: виникнення та суть товарного виробництва, гроші та їхні функції, історія творення національної грошової одиниці, суть і роль закону вартості, регулювання грошового обігу, типи інфляції та її причини.

§ 1. Основні форми виробництва. Товарне виробництво та його характерні риси

Товарне виробництво - це така форма організації суспільного господарства, за якої продукти виробляються економічно відособленими виробниками, котрі спеціалізуються на виготовленні певного продукту, що потребує обміну у вигляді купівлі-продажу на ринку. При цьому продукти праці, якими вони обмінюються, стають товарами.

§ 2. Товар і праця, що його створює

Товар - це продукт праці і природи, який виготовляється для обміну на ринку, для продажу.

§ 3. Походження, суть і функції грошей

Питання про походження і природу грошей давно привертало увагу економістів. Вперше наукове його дослідження зроблено А. Смітом. Пізніше велику увагу вивченню цього питання приділив К. Маркс.

§ 4. Історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці

Процес створення національної грошової одиниці України має давні традиції. Як свідчить історія нашої країни, в часи Київської Русі, козацької республіки, Української Народної Республіки діяли свої фінансові системи, карбувалися гроші, що було одним із ознак суверенності держави.

§ 5. Закон вартості та його дія

Найважливішим законом товарного виробництва є закон вартості. Відповідно до нього виробництво й обмін товарів здійснюються на основі їх вартості, величина якої вимірюється суспільно необхідними затратами праці.

§ 6. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання

Грошовий обіг - це неперервний рух грошей у сфері обігу та їх функціонування як засобу платежу й обігу. За його допомогою здійснюється розширене відтворення.

§ 7. Сучасна інфляція: суть, причини та особливості

Інфляція - багатогранний, складний процес, який чітко відображає всі основні проблеми й суперечності економіки. Найбільш очевидно вона проявляє себе в систематичному переповненні каналів грошового обігу масою надлишкових грошей, що веде до їх знецінення та додаткового перерозподілу національного доходу й національного багатства на шкоду більшості населення.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом