→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Веб-розробка на ASP.NET

Створення проекту типу ASP.NET Dynamic Data Website

Цей проект буде створений для адміністрування контенту бази даних, створеної для сайту, описаного вище.

  • Запускаємо VS 2010
  • У контекстному меню знаходимо File – New – Web Site:
  • Вибираємо з запропонованих варіантів ASP.NET Web Site, вибираємо каталог, змінюємо назву проекту на MySyteAdm, натискаємо OK:
  • Додаємо створену базу данних до проекту. Правою кнопкою миші клацаемо на головній директиві проекту натискаемо на пункт Add New Item:
  • Вибираємо пункт ADO.NET Entity Data Model , змінюемо назву та клацаемо Add:
  • Вибираємо генерацію з бази данних та клацаємо Next:
  • Зі списку запропонованих вибираємо відповідну базу даних, Next:
  • Вибираємо генерування створеної нами таблиці, Finish:
  • Вносимо корективи у Global.asax:
 <%@ Import Namespace="WebDBModel" %>
…
public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
DefaultModel.RegisterContext(typeof(WebDBEntities),
new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = true });
routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/{action}.aspx"){
Constraints = new RouteValueDictionary(
new { action = "List|Details|Edit|Insert" }), Model = DefaultModel});
routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx"){
Action = PageAction.List, ViewName = "ListDetails", Model = DefaultModel});
routes.Add(new DynamicDataRoute("{table}/ListDetails.aspx"){
Action = PageAction.Details,ViewName = "ListDetails",Model = DefaultModel});
}
  • Запускаємо проект, дивимося результат:
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом