→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Базові сервіси інтернету

Види сервiсiв Internet

Cервiси вiдкладеного читання

Сервiси, що вiдносяться до класу вiдкладеного читання (off-line), найбiльш поширенi в середовищi вiтчизняних користувачiв. Вони найменш вимогливi до ресурсiв комп'ютера i лiнiй зв'язку. Основною ознакою цих сервiсiв є та особливiсть, що запит i одержання iнформацiї можуть бути сильно (що, взагалi кажучи, обмежується тiльки актуальнiстю iнформацiї на момент одержання) роздiленi за часом. До сервiсу вiдкладеного читання можна вiднести, наприклад, електронну пошту. У звичайному зв'язку аналогом сервiсу вiдкладеного читання є, наприклад, письмова кореспонденцiя, що доставляється звичайною поштою.

Сервiси прямi

Прямi сервiси характернi тим, що iнформацiя на запит клiєнта повертається негайно. Однак вiд клiєнта (одержувача iнформацiї) не потрiбно негайної реакцiї на отриману вiдповiдь. До цього типу сервiсiв належить бiльшiсть служб мережi Internet (наприклад, WWW, FTP та iн.). У звичайному зв'язку аналогом прямого сервiсу є, наприклад, факс.

Сервiси iнтерактивнi

Сервiси, де потрiбна негайна реакцiя на отриману iнформацiю, тобто одержувана iнформацiя є, по сутi справи, запитом, вiдносяться до iнтерактивних сервiсiв. Як приклад iнтерактивного сервiсу можна навести TELNET .У звичайному зв'язку аналогом iнтерактивного сервiсу є, наприклад, телефон.

загрузка...
Сторінки, близькі за змістом