→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Склад сiм'ї протоколiв TCP/IP. Семантичний конспект розділу

Склад сiм'ї протоколiв TCP/IP

Бiльш точнiше можна охарактеризувати даний набiр протоколiв як "Комплекс протоколiв Internet". Цей комплекс охоплює цiлу сiм'ю протоколiв...

1. ТСР

ТСРБiблiотека процедур, яку використовують прикладнi протоколи, якщо необхiдно встановити надiйне i достовiрне з'єднання мiж комп'ютерами

ТСРВикористовує протокол IР


ТСРЗавданням є доставка всiєї iнформацiї комп'ютеру одержувача, контроль послiдовностi iнформацiї, що передається, повторна вiдправка не доставлених пакетiв у випадку збоїв роботи мережi.

2. Низькорiвневi протоколи ТСР i IР [Центральне поняття розділу]

Низькорiвневi протоколи ТСР i IР — Служать для встановлення i забезпечення надійного з'єднання


Низькорiвневi протоколи ТСР i IРНайбiльш вiдомi з комплексу протоколів Internet

3. ТСР/IР

ТСР/IР — Це технологiя мiжмережевої взаємодiї

ТСР/IР — Комплекс протоколiв Internet


ТСР/IР:
UDP, ARP, ICMP, TELNET, FTP i багато iншихТСР/IР:
  • Хоплює цiлу сiм'ю протоколiв, прикладнi програми i навiть саму мережу
  • Це сiм'я протоколiв
  • Має 4 яскраво виражених рiвнiБув розроблений спiльно членами об'єднання, що використовує процес експертної оцiнки документацiї, який називається Request for Comments (RFC).

4. Рiвнi ТСР/IР

Рiвнi ТСР/IР :
прикладний, транспортний, мережевий, канальний

5. IP

IP — Internet Protocol

IP — Є збiрником правил, яким пiдпорядковується кожний комп'ютер, вiдповiдальний за доставку i сортування повiдомлень


IP — Забезпечує доставку пакета за адресою, тобто, адресацiю i маршрутизацiю

6. Багаторiвнева система протоколiв

Багаторiвнева система протоколiв:
  • Протокол на бiльш високому рiвнi при своїй роботi використовує сервiси запропонованi протоколами нижчого рiвня
  • Розбиває проблему передачi iнформацiї мiж комп'ютерами через середовище мережi на бiльш дрiбнi, i отже, бiльш легше вирiшуванi проблеми
  • В результатi роботи цього механiзму кожен пакет бiльш вищого рiвня вкладається в "конверт" протоколу нижчого рiвня
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом