→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Сервiси Internet Сiм'я протоколiв TCP/IP Коротка характеристика сiм'ї прoтоколiв

Коротка характеристика сiм'ї прoтоколiв ТСР/IР.. Семантичний конспект розділу

Коротка характеристика сiм'ї прoтоколiв ТСР/IР.

Cклад i основнi функцiї протоколiв кожного рiвня сiм'ї ТСР/IР.

1. TCP

TCP — Transmission Control Protocol

TCP — Протокол керування передачею повiдомлень, що подiляє занадто великi повiдомлення на фрагменти, i вiдбувається це, природно, на станцiї вiдправлення


TCPЗабезпечує транспортування даних iз встановленням з'єднання

2. UDP

UDPПрацює без встановлення з'єднання

3. Транспортний рiвень [Центральне поняття розділу]

Транспортний рiвеньНадає послуги з транспортування даних

Транспортний рiвеньПредставлений протоколами TCP i UDP

4. Канальний рiвень

Канальний рiвень — Рiвень взаємодiї з фiзичним середовищем


Канальний рiвеньЗабезпечує надiйний транзит даних через фiзичний канал


Нижче цього рiвня розташований тiльки апаратний рiвень.

5. Протоколи ARP і RARP

Протоколи ARP і RARPЗабезпечують взаємодiю мiж даними - канальним рiвнем i наступним мережевим рiвнем ТСР/iР, а саме забезпечують трансляцiю мережевих адрес в адреси локальної мережi

6. Мережевий рiвень

Мережевий рiвеньЗабезпечує можливiсть з'єднання i вибiр маршруту мiж двома кiнцевими системами, пiдключеними до рiзних мереж, якi можуть знаходитися в рiзних географiчних пунктах

Мережевий рiвеньЗабезпечує маршрутизацiю пакетiв вiд одного вiддаленого вузла до іншого


До цього рiвня в ТСР/iР належить мiжмережевий протокол iР.

7. Прикладний рiвень

Прикладний рiвеньIдентифiкує i встановлює наявнiсть передбачуваних партнерiв для зв'язку, синхронiзує спiльно працюючi прикладнi програми, встановлює домовленiсть з процедур позбавлення помилок i керує цiлiснiстю iнформацiї

Прикладний рiвеньВстановлює i завершує сеанс взаємодiї мiж прикладними завданнями, керує цими сеансами, синхронiзує дiалог мiж об'єктами i керує обмiном iнформацiї мiж ними
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом