→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник Тестологічний словник-довідник -С

Тестологічний словник-довідник -С. Семантичний конспект розділу

1. Специфікація [Центральне поняття розділу]

Специфікація — Це опис поля успішності, яке потрібно виміряти, та визначити основу репрезентативної вибірки тестових завдань


Специфікація — Розподіляє завдання за змістом, формою та рівнем складності, визначає систему оцінювання окремих завдань і тесту в цілому.

2. Специфікація завдання

Специфікація завдання — Спеціалізований вид документа, який використовують для складання певної групи тестових завдань

Специфікація завдання — Це формальні системоутворювальні вказівки від організатора педагогічного тесту для авторів завдань

3. Специфікація тесту

Специфікація

4. Сукупність тестованих генеральна

Сукупність тестованих генеральна — Уся максимально можлива сукупність тестованих, яку можна оцінювати чи досліджувати

5. Схема підрахунку балів за виконання тестового завдання недихотомічна

Схема підрахунку балів за виконання тестового завдання недихотомічна — Виставлення балів, коли результат виконання кожного завдання оцінюють політо- мінним способом (кількома числовими значеннями), наприклад, завдання на утворення логічних пар (якщо передбачена така схема оцінювання), завдання на надання відповіді (написання твору, есе, розв'язання задачі).

6. Субтест

Субтест — Група завдань у тесті з чітко вираженими спільними характеристиками і функцією

7. Серія тестів

Серія тестів — Два або більше тести, стандартизованих за результатами однієї вибірки тестованих для того, щоб результати виконання різних тестів можна було порівнювати на основі цієї референтної групи

8. Сертифікат

Сертифікат — Іменний документ, що засвідчує участь у зовнішньому сертифікаційному оцінюванні, у якому результати вказано у двох вимірах - процентилях І балах за 12-бальною шкалою оцінювання

9. Системи тестувань з іноземних мов сертифікаційні

Системи тестувань з іноземних мов сертифікаційні — IELTS (International English Language Testing System) розрахований на слухачів, які потребують англійської для навчання або роботи в країнах, де англійська є мовою спілкування.

Системи тестувань з іноземних мов сертифікаційні — TOEFL (Test of English as a Foreign Language) академічний тестз англійської мови, призначений насамперед для тих, хто планує навчатися в університетах Сполучених Штатів або Канади. Результат складання цього тесту дійсний 2 роки. Міжнародний екзамен з англійської мови як іноземної' розроблений у Пристонському університеті (Нью-Джерсі, США). Проводиться у двох формах бланковій і комп'ютерній

Системи тестувань з іноземних мов сертифікаційні — EFB (English For Business) англійська мова для бізнесу іспит міжнародного екзаменаційного центру Британської торгово-промислової палати, представником якого в Україні є International House (Київ)

10. Сертифікаційні системи з інших іноземних мов

Сертифікаційні системи з інших іноземних мов — у Німеччині з німецької мови: KDS (Kleines Deuts-ches Sprachdiplom), ZD (Zertifikat Deutsch), ZOP (Zen-trale Oberstufenprufung), ZMP (Zentrale Mittelstufenpru-fung)

Сертифікаційні системи з інших іноземних мов — у Франції з французької мови: DALF (Diplome Appro-fondi de Langue Francaise), DELF (Diplome d'Etudes en Langue Francaise)

Сертифікаційні системи з інших іноземних мов — В Іспанії з іспанської мови: C. I.Е. (Certificado Inicial de Espanol), D.B.E. (Diploma Basico de Espanol), D.S.E. (Diploma Superior de Espanol)

Сертифікаційні системи з інших іноземних мов — В Італії з італійської МОВИ:CILS (Certificazione diItali-ano come Lingua Straniera), CEL1 1, 2, 3, 4, 5 (Certificates di Conoscenza della Lingua Italiana).

11. Список контрольних запитань

Список контрольних запитань — Список характеристик завдань із тем, що перевіряє тест, які треба позначити як наявні або відсутні

12. Стандарт змісту

Стандарт змісту — Повний перелік знань і навичок, якими повинен володіти тестований у певній предметній галузі

13. Стандарт освіти

Стандарт освіти — Основний документ, у якому визначені кінцеві результати навчання з предмета. Розробляється до кожного етапу навчання.

14. Складність завдання

Складність завдання — Здатність завдання оцінити належний рівень знань і навичок при допустимому рівні (частці) помилок

15. Стандарти

Стандарти — Нормативні показники, що їх використовують для оцінювання успішності тестованих, якості процесу навчання й навчальної програми

16. Стандартизація

Стандартизація — Уніфіковані процедури планування, оцінювання й виставлення балів


Стандартизація — Мета полягає в тому, щоб забезпечити рівні умови для оцінювання всіх учасників тестування, щоб бали адекватно оцінювали рівень здобутих знань і не підлягали впливу умов, які між собою відрізняються.

17. Стратифікація тесту

Стратифікація тесту — Присвоєння рівних часток різним тестованим

18. Структура педагогічного тесту

Структура педагогічного тесту — Сукупність відомостей про кількість і форму тестових завдань з кожної категорії знань і вмінь, що дає можливість об'єктивно оцінити підготовленість тестованих

19. Суб'єктивний

Суб'єктивний — Той, що властивий певному індивідууму.

20. Сукупність тестових завдань генеральна

Сукупність тестових завдань генеральна — Гіпотетична множина тестових завдань, які об'єднані спільною метою й повністю відображають певну частину (розділ) змісту

21. Сфера застосування тесту

Сфера застосування тесту — Описання призначення тесту й ситуацій, у яких він набуває заявленої валіднос-ті та надійності

22. Схема підрахунку балів за виконання тестового завдання дихотомічна

Схема підрахунку балів за виконання тестового завдання дихотомічна — Виставлення балів, коли завдання оцінюють тільки альтернативне: результат [виконано правильноk символізує одиниця, [виконано неправильноk нуль


До завдань, які оцінюють дихотомічно, належать: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності (якщо не передбачено іншої схеми оцінювання), на завершення відповіді, завдання з короткою відповіддю та їх модифікації..
Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом