→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник Тестологічний словник-довідник - І

Тестологічний словник-довідник - І. Семантичний конспект розділу

1. Індекс

Індекс — Відносна величина, що характеризує зміну показника в часі, просторі чи порівняно Із стандартом

2. Індекс складності [Центральне поняття розділу]

Індекс складності — Частка тестованих, які правильно виконали тестове завдання

3. Індикатор

Індикатор — Статистична величина, яка містить інформацію про результати роботи навчального закладу чи окремого учня/студента

4. Інструкція до тесту

Інструкція до тесту — Керівна вказівка, настанова, у якій описано, як виконувати завдання тесту


Має бути простою й стислою, але водночас містити інформацію щодо кожного з таких пунктів: 1) мета тесту; 2) час, відведений для виконання тесту; 3) як позначати правильну відповідь; 4) чи вдаватися до вгадування, якщо є сумніви щодо правильної відповіді..

5. Інтервал довірчий

Інтервал довірчий — Граничні межі середнього значення показника генеральної сукупності, що визначаються на підставі вибіркової середньої з певною граничною похибкою й необхідним рівнем імовірності

6. Інтерпретація прив'язаних до критеріїв результатів

Інтерпретація прив'язаних до критеріїв результатів — Пояснення результатів тестування, що вказує нате, що тестований знає, а також уміє чи не вміє виконувати

7. Інтерпретація прив'язаних до норм результатів

Інтерпретація прив'язаних до норм результатів — Пояснення результатів тестування, що вказує на відносний рівень успішності учня/студента порівняно з іншими тестованими в обстежуваній групі

8. Інтерпретація результатів

Інтерпретація результатів — Розкриття змісту, пояснення, тлумачення результатів виконання тестових завдань або тесту в цілому


Є два методи інтерпретації результатів: нормативне зорієнтований й критеріально зорієнтований.

9. Історія тестування

Історія тестування — Запровадження тестування відбувалося в три етапи (класифікація Е. Торндайка (1874-1949): 1. Період пошуків (1900-1915). На цьому етапі відбувалося усвідомлення й початкове запровадження тестів пам'яті, уваги, сприйняття, запропонованих французьким психологом А. Біне. 2. Наступні 15 років (1915-1930) відзначені бурхливим розвитком шкільного тестування, у цей час розроблено й запроваджено багато тестів. Накопичений досвід дав можливість узагальнити результати й зробити висновки щодо можливостей та обмежень тестування. 3. З 1931 р. починається сучасний етап розвитку шкільного тестування. Пошуки фахівців спрямовані на підвищення об'єктивності тестів, створення безперервної освітньої системи тестової діагностики, підпорядкованій єдиній ідеї й загальним принципам, створенню нових, більш досконалих засобів опрацювання результатів тестування, накопичення й ефективного використання діагностичної інформації.
Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом