→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Тестологічний словник-довідник Тестологічний словник-довідник - А

Тестологічний словник-довідник - А. Семантичний конспект розділу

1. Асиметрія [Центральне поняття розділу]

Асиметрія — Скошеність розподілу одиниць сукупності за значенням певної ознаки. За симетричного розподілу частоти будь-яких двох значень ознаки рівновіддалені від центру розподілу в обидва боки.

2. Асиметрія лівостороння

Асиметрія лівостороння Поділу витягнута вліво, а верхівка вправо, тобто частіше трапляються значення ознаки, які більші за середнє значення (As<0).

3. Асиметрія правостороння

Асиметрія правостороння Відхилення розподілу частот від симетричного, за якого гілка розподілу витягнута вправо, а верхівка вліво, тобто частіше трапляються значення ознаки, які менші за середнє значення (As>0)

4. Альтернативи

Альтернативи — Варіанти відповідей на запропоноване запитання чи твердження, з яких одна правильна (у завданнях з однією правильною відповіддю), а решта правдоподібні, але неправильні (дистрактори)

5. Аналіз кластерний

Аналіз кластерний — Процедура впорядкування об'єктів у відносно однорідні класи на основі елементів-ознак парної кореляції

6. Аналіз тестових завдань

Аналіз тестових завдань — Метод, що дає можливість визначити якість тестових завдань та їх внесок у мету педагогічного оцінювання, якої має досягнути тест


Аналіз тестових завданьПри аналізі спираються на статистичні показники результатів виконання тестових завдань, зокрема на їх складність і дискримінаційну здатність.

7. Апеляція

Апеляція — Оскарження результатів тестування, оформлене як письмова заява особливого зразка на адресу апеляційної комісії


АпеляціяПроцедура передбачає адміністративну перевірку (наприклад, комісія визначає, чи перевірені всі сторінки роботи) або повторне оцінювання

8. Асоціації в тестовому завданні

Асоціації в тестовому завданні — Словесна підказка в змісті завдання, яка допомагає тестованому вгадати правильну відповідь. Наявність асоціацій свідчить про некоректність тестового завдання.

9. Апробація тесту

Апробація тесту — Пробне педагогічне тестування на певній вибірці учнів/студентів, яке проводять перед контрольним (сертифікаційним) тестуванням для усунення неточностей у завданнях, оцінки складності тесту та його окремих частин.
Упорядник Л. Т. Коваленко
Короткий тестологічний словник-довідник. — К56 К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник»).
Формалізація контенту розділу здійснена за підтримки Лабораторії СЕТ: Контроль знань, Інтелектуальні системи навчання, Дистанційне навчання — статті.
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом