→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Мова програмування JavaScript

Мова програмування JavaScript. Семантичний конспект розділу

Мова програмування JavaScript

JavaScript — назва реалізації стандарта мови програмування ECMAScript компанії Netscape, базується на принципах прототипно-орієнтованого програмування. Найпоширеніше і найвідоміше застосування мови — написання сценаріїв для веб-сторінок, але, також, використовується для впровадження сценаріїв керування об'єктами вбудованими в інші програми.

1. Веб-сторінка

Веб-сторінка — Інформаційний ресурс доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня паутина), який можна переглянути у веб-браузері . Зазвичай, ця інформація записана в форматі HTML або XHTML , і може містити гіпертекст з навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки


Веб-сторінка Центральна сутність CMS

Веб-сторінка Містить
  Інформацію:
   - Власне контент
   - Елементи навігації (меню, навігаційний шлях, додаткові посилання)

  Елементи дизайну:Веб-сторінка Web-страница.

2. JavaScript [Ключове поняття розділу]

JavaScript — Назва реалізації стандарта мови програмування ECMAScript компанії Netscape, базується на принципах прототипно-орієнтованого програмування


JavaScript — Служить для написання сценаріїв для веб-сторінок, але, також, використовується для впровадження сценаріїв керування об'єктами вбудованими в інші програми


JavaScript:
 • Текст програми включається безпосередньо в HTML-документ і інтерпретується самим браузером
 • Застосовується в основному для часткової автоматизації обробки даних, які застосовуються сторінкою
 • Как и других объектно-ориентированных языках, тут определен ряд событий, связанных с элементами документаРозроблена в компанії Netscape.

На теперішній час підтримується більшістю браузерів.

Это не Java!.

3. События [Центральне поняття розділу]

События Некоторые можно имитировать с помощью соответствующих методов

JavaScript Как и других объектно-ориентированных языках, тут определен ряд событий, связанных с элементами документа


События События в JavaScript.

4. Обработчики событий

Обработчики событий — Дают возможность организовать реакцию на возникновение событий из сценария

5. Список событий согласно спецификации HTML 4.0 [Ключове поняття розділу]

Список событий согласно спецификации HTML 4.0 :
OnAbort, onBlur, onChange, onClick, onDblClick, onError, onFocus, onKeyDown, onKeyPress, onKeyUp, onLoad, onMouseDown, onMouseMove, onMouseOut, onMouseOver, onMouseUp, onMove, onReset, onResize, onSelect, onSubmit, onUnload

6. onAbort

onAbort — Прерывание загрузки изображения

7. onBlur

onBlur — Потеря текущим элементом фокуса, т.е. переход к другому элементу


onBlurВозникает при щелчке мышью вне элемента либо нажатии клавиши табуляции

8. onChange

onChange — Изменение значений элементов формы


onChange — Возникает после потери элементом фокуса, т.е. после события blur

9. onClick

onClick — Одинарный щелчок (нажата и отпущена кнопка мыши)

10. onDblClick

onDblClick — Двойной щелчок

11. onError

onError — Возникновение ошибки выполнения сценария

12. onFocus

onFocus — Получение элементом фокуса (щелчок мышью на элементе или очередное нажатие клавиши табуляции)

13. onKeyPress

onKeyPress — Нажата и отпущена клавиша на клавиатуре

14. onKeyUp

onKeyUp — Отпущена клавиша на клавиатуре

15. onLoad

onLoad — Закончена загрузка документа

16. onMouseDown

onMouseDown — Нажата кнопка мыши в пределах текущего элемента

17. onMove

onMove — Перемещение окна

18. onSubmit

onSubmit — Отправка данных формы ( щелчок по кнопке
<input type="submit"> )

19. onUnload

onUnload — Попытка закрытия окна браузера и выгрузки документа

20. Размещение JavaScript на HTML-странице

Размещение JavaScript на HTML-странице Демонстрационный код:
<html>
<body>
<br>

Это обычный HTML документ.
<br>
 <script language="JavaScript">
  document.write("А это JavaScript!")
 </script>

<br>
Вновь документ HTML.
</body>
</html>

21. DOM

DOMDocument Object Model

DOM — Иерархическая модель документа

22. innerHTML

innerHTML Одно из наиболее часто используемых свойств DOM-элемента


Когда-то это свойство поддерживалось только в IE. Теперь его поддерживают все современные браузеры.

23. className

className — Это свойство задает класс элемента. Оно полностью аналогично html-атрибуту "class"

24. onKeyDown

onKeyDown — Нажата клавиша на клавиатуре
загрузка...
Теми розділу
Сторінки, близькі за змістом