→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися
Знання Технології е-урядування Організація і порядок надання електронних адміністративних послуг Система електронного документообігу. Електронний цифровий підпис.

Тема 1. Система електронного документообігу. Електронний цифровий підпис.. Семантичний конспект розділу

© 2009 Демкова М.С. — автор курсу. Регіональний центр розвитку електронного урядування Автономної республіки Крим

Тема 1. Система електронного документообігу. Електронний цифровий підпис.

Організація і порядок ведення електронного документообігу та правовий статус і відносини з використання електронного цифрового підпису сьогодні в Україні визначається Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», прийняті 22 травня 2003 року (набули чинності 1 січня 2004 року), а також рядом підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на їхнє виконання.

1. Підписувач [Ключове поняття розділу]

ПідписувачМоже застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого сертифіката його відкритого ключа.

На один і той самий момент часу може мати і використовувати лише один особистий ключ, якому відповідає відкритий ключ з чинним посиленим сертифікатом, отриманим органом влади.

Використовує у процесі виконання своїх функцій лише особистий ключ, отриманий в органі влади.

Несе відповідальність за зберігання особистого ключа. Копіювання особистих ключів та/або передача їх іншим особам забороняється.

2. Електронний підпис

Електронний підпис — Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних


Електронний підпис Не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа

3. Орган(и) влади

Орган(и) владиЗастосовує електронний цифровий підпис лише за умови використання надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне бути підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв'язку, та наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників - підписувачів.

Застосовує електронний цифровий підпис для вчинення правочинів за участю інших юридичних та фізичних осіб лише за наявності у них посилених сертифікатів відкритих ключів.

Отримує на договірних засадах послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом, від акредитованого центру сертифікації ключів.

Може отримувати послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом, лише від одного акредитованого центру сертифікації ключів.

Не застосовує електронний цифровий підпис для складання електронних документів, які не можуть бути оригіналами у випадках, передбачених законодавством .

Не застосовує електронний цифровий підпис для вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 млн. гривень.

У разі коли згідно із законодавством необхідне засвідчення печаткою справжності підпису на документах та відповідності копій документів оригіналам, застосовує спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий підпис (електронну печатку).

Застосовує електронну печатку лише за наявності у нього відповідної печатки, що застосовується для документів на папері.

4. Електронний документ

Електронний документ — Це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа


Не може бути застосовано як оригінал свідоцтва про право на спадщину.

Вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання його.

Зберігається на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити його цілісність на цих носіях.

Строк зберігання його на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

Одержаний адресатом перевіряється на зараження його вірусом, на цілісність і справжність усіх накладених на нього електронних цифрових підписів, включаючи ті, що накладені (проставлені) згідно із законодавством як електронні печатки.

Орган(и) влади Не застосовує електронний цифровий підпис для складання електронних документів, які не можуть бути оригіналами у випадках, передбачених законодавством

5. Електронний цифровий підпис [Центральне поняття розділу]

Електронний цифровий підпис — Вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача


Електронний цифровий підпис — Призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів


Електронний цифровий підпис:
  • Накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа
  • Його Використання не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі
  • Нотаріальні дії із засвідчення його справжності на електронних документах вчиняються відповідно до порядку, встановленого законом


Орган(и) влади Застосовує електронний цифровий підпис лише за умови використання надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне бути підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв'язку, та наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників - підписувачів

Орган(и) влади Отримує на договірних засадах послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом, від акредитованого центру сертифікації ключів

Орган(и) влади Може отримувати послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом, лише від одного акредитованого центру сертифікації ключів

6. Оригінал електронного документа

Оригінал електронного документа — Електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора

7. Особистий ключ

Особистий ключ — Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

8. ЗЦ

ЗЦЗасвідчувальний центр

ЗЦ — Забезпечує реєстрацію, засвідчення чинності відкритих ключів та акредитацію групи центрів сертифікації ключів, які надають послуги електронного цифрового підпису органу влади і підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.

9. ЦЗО

ЦЗОЦентральний засвідчувальний орган


ЦЗО — Формує, видає, зберігає, контролює посилені сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК


Визначається Кабінетом Міністрів України.

10. ЦСК

ЦСКЦентр сертифікації ключів

ЦСК — Юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, що надає послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі з дотриманням вимог Закону

11. АЦСК

АЦСК Акредитований центр сертифікації ключів

АЦСК — ЦСК, акредитований в установленому порядку

Орган(и) влади Отримує на договірних засадах послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом, від акредитованого центру сертифікації ключів

Орган(и) влади Може отримувати послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом, лише від одного акредитованого центру сертифікації ключів

Підписувач Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого сертифіката його відкритого ключа

12. Відкритий ключ

Відкритий ключ — Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису

Підписувач Може застосовувати електронний цифровий підпис лише після отримання органом влади від акредитованого центру сертифікації ключів посиленого сертифіката його відкритого ключа

13. Сертифікат ключа [Ключове поняття розділу]

Сертифікат ключа — Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу


Сертифікат ключа Може розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача

Електронний підпис Не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа

14. Посилений сертифікат ключа

Посилений сертифікат ключаСертифікат ключа, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом

15. Електронний документообіг

Електронний документообіг — Сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів


Електронний документообіг — Дасть можливість подання різноманітної звітності не на папері, а в електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби з корупцією

16. Копія документа на папері для електронного документа

Копія документа на папері для електронного документа — Є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством
загрузка...
Сторінки, близькі за змістом