→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Метод Д. Міллмана

Предметна область:  Тестологія

Метод Д. Міллмана Кілька незалежних фахівців із предмета присвоюють кожному тестовому завданню рейтинг (ступінь відповідності або конгруентності певному елементу змісту)

Похідні поняття[Приховати / показати]

Метод Агноффа — дає можливість визначити прохідний бал для кожного тестового завдання
Метод Л. НєдєльськогоПередбачає винесення експертом судження щодо кожної можливої неправильної відповіді
Метод Пофама (Popham W. J.)Експертам пропонують ознайомитися зі змістом двох списків: один із тестовими завданнями, а другий з елементами змісту й метою тестування. Завдання експертів з'ясувати, який елемент змісту вимірює кожне завдання, тобто якому елементу змісту яке завдання відповідає (якщо завдання взагалі конгруентне будь-якому елементу змісту списка). Підрахувавши кількість відповідностей [завдання елемент змістуk для кожного експерта, автор тесту заповнює таблицю. Навіть візуальний аналіз цієї таблиці надасть інформацію про кількість збігів/неузгодженостей в експертних оцінках. (Щодо аналізу статистичних показників)


У практиці педагогічного тестування застосовують чотири методи підрахунку тестових балів: традиційний метод (дихотомічне оцінювання), метод корекції на вгадування [Правильний мінус неправильнийk, метод корекції на вгадування [Правильний плюс пропускk, метод [Доведення відповіді до правильноїk.

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Метод Агноффа
Метод Д. Міллмана
Метод Л. НєдєльськогоМетод Пофама (Popham W. J.)
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Метод Пофама (Popham W. J.)Метод АгноффаМетод Л. НєдєльськогоП'ять рівнів засвоєння навчального матеріалуЗавдання в тестовій форміБалМоделі оцінюванняРейтингТестМедіанаМетод повторного тестування (метод ре-тесту)Методи експертної оцінки якості тестових завданьМодаКласична модель з урахуванням складності завданьАдаптивна модель.Модель тестування за сценаріємМатеріали інформаційніМатеріал контрольно-вимірювальнийМетод визначення валідності кореляційнийМатриця результатів тестуванняМетод фасетного дизайнуМетод внутрішньої послідовностіМетод еквівалентних формМетод тестуванняМетод часткового балаМетоди визначення надійностіМетоди підрахунку балів за завдання множинного вибору з кількома правильними відповідямиМетоди підрахунку балів за завдання на встановлення відповідностіМіра центральної тенденції розподілуМодель педагогічного тестуванняМодель із розподілом завдань за рівнем засвоєння навчального матеріалуМодель з обмеженням часу на виконання тестуКласична модель оцінюванняМодель із зростанням складностіМодель з урахуванням часу виконання завдання.Модель, що ґрунтується на нечіткій математиці.ТестованийБали «стандартної дев'ятки»Оцінка змістової валідності тестуОцінка примусового виборуОцінюванняБал істиннийБал підсумковийБал узагальнюючийПомилкаПоріг оцінкиВимірюванняМодель з обмеженням часу на виконання тесту

Контент, у якому йде мова про Метод Д. Міллмана

Якщо вас цікавить...

загрузка...