→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Коефіцієнт кореляції

Предметна область:  Тестологія

Коефіцієнт кореляції — Характеристика ступеня взаємозв'язку між двома співзалежними ознаками (наборами тестових балів чи іншими видами оцінювання). Набуває значень від + 1 до - 1Коефіцієнт кореляціїДодатне значення гсвідчить про прямий зв'язок між ознаками X,- та X,, а від'ємне про зворотний.Чим ближче коефіцієнт кореляції до одиниці, тим щільніший зв'язок

Похідні поняття[Приховати / показати]

Коефіцієнт кореляції бісеріальний — Статистичний показник, який використовують для визначення диферен-ційної здатності завдання; коефіцієнт кореляції між двома змінними, із яких одна виміряна в дихотомічній шкалі, друга в інтервальній
Коефіцієнт кореляції точково-бісеріальний — Коефіцієнт диференційної здатності завдання, який виражає зв'язок між результатами відповідей на певне завдання з індивідуальними балами вибірки тестованих


Коефіцієнт кореляції точково-бісеріальний — Оцінює ступінь статистичного зв'язку між двома змінними: профілем відповіді на конкретне завдання і підсумковим тестовим балом.

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Коефіцієнт кореляції
Коефіцієнт кореляції бісеріальнийКоефіцієнт кореляції точково-бісеріальнийКоефіцієнт валідності
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

КритеріїКоефіцієнт валідностіКореляціяКвартильКоефіцієнт контингенції (Пірсона)Коефіцієнт кореляції точково-бісеріальнийКрива розподілу балів кумулятивна (кумулята)Критерії валідності результатів вимірюванняКумуляціяКоефіцієнт ваговийКрива нормального розподілуКвантиліКластерКлюч до завданняКлюч до тестуКмітливістьКоваріаціяКодифікаторКоефіцієнт (Кронбаха) АльфаПідходи визначення вагових коефіцієнтівКоефіцієнт дискримінативностіКоефіцієнт угадуванняКомплект тестовийКомп'ютерне адаптивне тестуванняКонтамінація критеріюКонфіденційність тестуванняКористувач педагогічного тестуКритерійКритерій ІКритерій IIКритерій IIIКритерій IVКритерій VКритерій VIКритерій VIIКритерій VIIIКритерій IXОцінюванняДисперсіяЗавдання в тестовій форміВалідністьВалідність зовнішняБалВалідність змістоваМетод визначення валідності кореляційнийОцінкаОцінка змістової валідності тестуВалідність за віковою диференціацієюВалідність конструктивнаВалідність критеріальнаВалідність поверхневаВалідність порівняльнаВалідність поточнаВалідність прогностичнаВалідність узагальнюючаВимірюванняПрийоми для визначення валідностіПроцедура визначення конструктивної валідностіКоефіцієнт кореляції бісеріальнийПроведення тестуванняТест

Контент, у якому йде мова про Коефіцієнт кореляції

Якщо вас цікавить...

загрузка...