→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Інформаційна система "Електронний уряд"

Інформаційна система "Електронний уряд" — Це система збору, введення, пошуку, обробки, збереження та надання на вимогу користувача згідно з визначеними критеріями інформаційних ресурсів, покликана забезпечити надання органам влади послуг фізичним та юридичним особам, а також їх інформування про діяльність органів владиІнформаційна система "Електронний уряд" Є засобом, інструментом, за допомогою якого реалізуються усі елементи е-урядування

Похідні поняття[Приховати / показати]

Основні завдання ІС "Електронний уряд":
  • Налагодження інформаційних комунікацій між органами влади, створення централізованих баз даних з технологіями розподіленої обробки даних для забезпечення електронного документообігу в усіх органах влади
  • Забезпечення надання органами влади фізичним та юридичним особам послуг електронними засобами у доступній та зручній формі, без часових та просторових обмежень
  • Сприяння розвитку електронного ринку товарів і послуг для забезпечення державних замовлень, організації тендерів, ефективності управління виробництвом та реалізацією товарів і послуг з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників на міжнародному ринку
  • Впровадження електронної демократії як форми забезпечення прозорості, довір у відносинах між державою і громадянами, бізнесом, ГО; відкритості публічної адміністрації для громадського контролю
  • Підвищення якості життя громадян через удосконалення надання соціальних послуг, системи охорони здоровя, забезпечення гарантій правової, екологічної й особистої безпеки, розширення можливостей для освіти
  • Впровадження системи електронного голосування

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Інформаційна системаОрган(и) влади
Інформаційна система "Електронний уряд"
Основні завдання ІС "Електронний уряд"Принцип розвиткуПринцип ефективностіПринцип нових завдань
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Контент, у якому йде мова про Інформаційна система "Електронний уряд"

Тема 3. Інформаційні системи: «Електронний уряд», «Звернення громадян» тощо

ІС «Електронний уряд» - це система збору, введення, пошуку, обробки, збереження та надання на вимогу користувача згідно з визначеними критеріями інформаційних ресурсів, покликана забезпечити надання органам влади послуг фізичним та юридичним особам, а також їх інформування про діяльність органів влади.

Тема 5. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід впровадження технологій е-урядування

Говорячи про міжнародні стандарти е-урядування, хотілося б звернути увагу на ті міжнародні документи, які містять рекомендації, вимоги для держав-учасниць, що мають намір будувати чи розвивати у себе ефективне інформаційне суспільство.Якщо звернутися до досвіду зарубіжних держав, де технології е-урядування вже давно успішно функціонують, то там використання Інтернету органами публічної адміністрації розглядається як одна з можливостей підвищити ефективність державної влади в цілому.
загрузка...