→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Бал

Предметна область:  Тестологія

Бал — Кількісний показник вираження вимірюваної властивості тестованого після виконання певного завдання або системи завдань з використанням відповідних шкал

Похідні поняття[Приховати / показати]

Бал випадковийБал, який отримав тестований за результатами вгадування правильної відповіді.
Бал істинний — Іпотетичний бал, який міг би отримати тестований, якби він виконав усі завдання з банку завдань для певного тесту за встановленою шкалою. Цей бал відповідає справжньому рівневі підготовленості тестованого на момент оцінювання. При цьому припускають, що помилка педагогічного вимірювання дорівнює нулю.
Бал критеріальний — Граничне значення тестового бала, за допомогою якого сукупність тестованих розділяють на тих, хто виконав тест задовільно, і тих, хто виконав його незадовільно.
Бал підсумковийБал оцінювання знань і навичок тестованого після завершення навчального модуля (блоку, теми) або кількох модулів
Бал похіднийБал, який отримали після переведення первинних балів за виконання стандартизованого тесту в іншу шкалу балів (наприклад, у процентилі, стандартні бали тощо).
Бал стандартний тестовий — Тестовий бал, заданий на певній стандартній шкалі. Його отримують внаслідок переведення первинних ("сирих") балів у стандартну шкалу в результаті лінійної стандартизації (за наявності параметричних тестових норм, заданих середнім значенням і стандартним відхиленням) або табличної нормалізації.

Бал стандартний тестовий — Стандартні бали в діапазоні від 1 до 9 із середнім арифметичним 5 та стандартним відхиленням 2.
Бал узагальнюючий — Середній бал за виконання всіх завдань тесту або бал одного тестованого за кілька тестів, або середній по групі тестованих бал за один тест (наприклад, усіх третьокласників).


Бал узагальнюючий Узагальнююча оцінка для одного тестованого складається із суми балів за кілька компонентів оцінки
Бал первинний — Сума балів за відповіді на завдання, які тестований виконав правильно.

Бал первинний — Для тестів, які складаються з дихотомічних завдань, кількість правильно виконаних завдань, що відображає певний рівень підготовленості тестованого до конкретного тесту.


Бал первинний Бал вихідний .

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Бал
Бал випадковийБал підсумковийБал похіднийБал стандартний тестовийБал первиннийБал істиннийБал критеріальнийБал узагальнюючийБал первиннийБали «стандартної дев'ятки»Оцінювання підсумковеОцінювання формаційнеКоефіцієнт кореляції точково-бісеріальний
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

ТестЗавдання в тестовій форміОцінюванняТестованийРейтингМетод АгноффаМетод Д. МіллманаМетод Л. НєдєльськогоМетод Пофама (Popham W. J.)ОцінкаБал стандартний тестовийБал узагальнюючийБал первиннийБали «стандартної дев'ятки»Бал істиннийБал підсумковийВимірюванняБал випадковийБал критеріальнийБал похіднийБланк відповідейПомилкаПроцентильБатарея тестівБалансОцінювання автентичнеОцінювання альтернативнеОб'єктивність оцінюванняДіапазонДіапазон процентилівТеорія однопараметричного оцінювання РашаПереваги однопараметричного оцінювання Раша порівняно з класичною моделлю тестуванняЗавдання оцінюванняБанк тестових завданьБланк відповідейБатарея тестівКоефіцієнт кореляціїКоефіцієнт кореляції точково-бісеріальнийМетоди експертної оцінки якості тестових завданьМоделі оцінюванняОцінка змістової валідності тестуОцінка примусового виборуОцінювання діагностичнеОцінювання досягнень учнів/студентівОцінювання підсумковеОцінювання формаційнеОцінювання холістичнеБал первиннийБанк тестових завданьБатарея тестівПоріг оцінкиФактори, що знижують валідність результатів оцінюванняКоефіцієнт кореляції бісеріальнийПроведення тестуванняДиференційна здатність завданняКласична модель оцінюванняРезультатТестування бланкове

Контент, у якому йде мова про Бал

Якщо вас цікавить...

загрузка...