→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Валідність

Предметна область:  Тестологія

Валідність — Одна з основних характеристик ефективності тесту, включає широке коло понятьВалідність — У найзагальнішому вигляді показує, що оцінює тест і як добре він це робить


Валідність — Указує на більший чи менший ступінь придатності тесту до використання з певною метою

Похідні поняття[Приховати / показати]

Валідність змістова — Характеристика тесту, що відображає ступінь упевненості, що завдання тесту досить повно охоплюють зміст певної сфери знань, тест точно визначає суттєві для цієї діяльності навички, але водночас не перевіряє другорядні в даному разі знання й навички


Валідність змістова Залежить від глибини попередньо проведеного авторами тесту аналізу навчального плану й програми, змісту підручників, від точності й повноти формулювання мети навчання
Валідність за віковою диференціацією — Визначає можливість використання тесту для тестованих різних вікових категорій


Валідність за віковою диференціацією Визначення цього виду валідності для тестів шкільних досягнень дає можливість установити оптимальний час проведення тестування (наприклад, розроблений інструментарій краще використати не пізніше, ніж через тиждень після вивчення теми чи тестування доцільно провести в перші два тижні II семестру).
Валідність конструктивна — Характеристика тесту, що відображає впевненість у тому, що вимірювана тестом властивість має реальний педагогічній або психологічній зміст.
Валідність критеріальна — Характеристика тесту, яка відображає ступінь упевненості, що даний тест правильно оцінює успішність тестованого, реально відображає досягнення певного рівня знань і вмінь.

Валідність критеріальна — Визначається кореляцією між результатами тестування й зовнішньою критеріальною змінною, зокрема показниками,отриманими шляхом незалежного оцінювання (експертні судження, результати інших тестів, валідність яких уже встановлена).


Валідність критеріальнаВизначає ступінь відповідності між результатами тестування й зовнішнім критерієм

Валідність критеріальна Визначає, у якій мірі результати тесту можна використати для висновків про успішність тестованого.
Валідність поверхневаОцінювання тесту тільки за результатами загального (побіжного) ознайомлення з його змістом
Валідність порівняльна — Характеристика тесту, яка передбачає порівняння результатів проведеного тесту, самооцінки тестованих, оцінювання викладачів із результатами іншого тесту, які отримано приблизно в той самий час.


Валідність порівняльна Використовується у двох випадках: по-перше, якщо новий діагностичний інстру-- мент якісно відрізняється від того, який уже використовували; по-друге, якщо вже існують готові високоякісні тести, що перевіряють ту саму властивість особистості.
Валідність поточна — Характеристика тесту, за якої результати тестування порівнюють з уже відомими показниками підготовленості учнів/студентів за поточний проміжок часу.
Валідність прогностична Характеристика тесту, яка відображає ступінь упевненості, що отримані за тест оцінки добре прогнозують майбутні досягнення тестованого (наприклад, у США результати за складання тесту SAT передбачають певний рівень успішності студента у ВНЗ).

Валідність прогностична Для її виявлення результати одного тесту порівнюють із результатами іншого тесту, який проводять, наприклад, через півроку або рік навчання.


Оцінюють за допомогою коефіцієнта кореляції між результатами тестування й певним зовнішнім критерієм (зовнішньою змінною), що характеризуватиме вимірювану властивість у майбутньому. Основна складність визначення такої валідності вибір вагомого зовнішнього критерію (зовнішньої змінної) в майбутньому. .
Валідність узагальнююча — Ступінь збігу балів за два тести, наприклад, ступінь збігу тієї самої характеристики в новому й уже апробованому тесті або в тесті здібностей і тесті досягнень
Прийоми для визначення валідності:
  аналіз бісеріального розподілу;
  аналіз індексу дискримінації;
  оцінка диференціації фахівцем, експертом;
  характеристики асиметрії розподілу;
  кореляція результатів із зовнішніми критеріями.
Процедура визначення конструктивної валідності
  1) формують гіпотези щодо зовнішніх змінних, з якими певний тест має корелювати;
  2) формують гіпотези щодо зовнішніх змінних, з якими певний тест не має корелювати;
  3) визначають групи тестованих, які виявлять високі або низькі результати такого тестування. Ці гіпотези мають бути перевірені на великих специфічних вибірках тестованих.
Валідність зовнішня — Свідчить, наскільки привабливими та прийнятними є завдання тесту для викладачів/учителів, учнів/студентів, адміністрації, тобто тих, хто не є експертами-текстологами й можуть мати лише інтуїтивно-суб'єктивне судження про зміст тесту.
Оцінка змістової валідності тесту — Експертно-статистична процедура оцінки якості тесту

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Тест
Валідність
Валідність за віковою диференціацієюВалідність прогностичнаОцінка змістової валідності тестуВалідність зовнішняПроцедура визначення конструктивної валідностіПрийоми для визначення валідностіВалідність узагальнюючаВалідність поточнаВалідність порівняльнаВалідність поверхневаВалідність критеріальнаВалідність конструктивнаВалідність змістоваВалідизація
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

ТестФактори, що знижують валідність результатів оцінюванняВимірюванняВалідність критеріальнаОцінюванняОцінкаВалідність прогностичнаВалідизаціяВалідність змістоваВалідність за віковою диференціацієюВалідність порівняльнаВаріант тестуТестування і моніторинг в освітіЗавдання в тестовій форміПроведення тестуванняВалідність конструктивнаПроцедура визначення конструктивної валідностіВалідність поверхневаВалідність поточнаВалідність узагальнюючаВибір стандартуВідтворюванністьВибір тестових завдань автоматичнийВибірка репрезентативнаВикривлення тестовеВимірювання педагогічнеВиставлення балів за виконання завданьВідхилення стандартнеВластивості завдань інтерсуб'єктивніЦілі педагогічних вимірюваньВалідність зовнішняПрийоми для визначення валідностіКореляціяУпорядкування тесту має відповідати таким умовамТест катафатичнийТест зовнішнійТест дискретнийТест педагогічнийТест гомогеннийТест гетерогеннийІнструкція до тестуЕтапи підготовки та використання тесту передбачають таку послідовність виконання дій:НадійністьТест поліморфнийПринципи формування завдань тестуКлюч до тестуСтандартиАпробація тестуФорми тесту паралельніТестованийТест пізнавальних здібностейТест формаційнийТест поточного та проміжного контролю успішностіТест невербальнийТест підсумкового контролю успішностіТест мономорфнийТест на швидкістьТест на перевірку успішностіТест на перевірку майстерностіТест на компетентністьТест на готовністьТест інтегративнийТест здібностейТест еталоннийТест досягненьТест діагностичнийТест багатовибірковийТест апофатичнийКласифікація тестівСфера застосування тестуСтруктура педагогічного тестуСтратифікація тестуТест стандартизованийСпецифікаціяСерія тестівБатарея тестівРезультатДовжина тестуМодель з обмеженням часу на виконання тестуТест об'єктивнийКористувач педагогічного тестуЗавдання навчальнеДемоверсії тестівОцінка змістової валідності тестуТест письмовийТест навчальнийМетод внутрішньої послідовностіТест критеріально зорієнтованийТест нормативне зорієнтованийОбсяг тестуАльтернативиКритерій VIКритерій IIIКритерій IXКритерій IIЕксцесАсиметріяКритерій VIIIКритерій VIIКритерій VКритерій ІКритерій IVКритеріїКоефіцієнт кореляції

Контент, у якому йде мова про Валідність

Якщо вас цікавить...

загрузка...