→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

IP

Предметна область:  Мережа Internet

IP — Internet Protocol

IP — Є збiрником правил, яким пiдпорядковується кожний комп'ютер, вiдповiдальний за доставку i сортування повiдомленьIP — Забезпечує доставку пакета за адресою, тобто, адресацiю i маршрутизацiю

Похідні поняття[Приховати / показати]

IP-адреса — Унiкальна адреса комп'ютера

IP-адреса — Двiйкове 32-бiтне число


IP-адреса:
  • Записується у виглядi послiдовностi з чотирьох десяткових чисел (вiд 0 до 255), роздiлених точкою
  • Крайнє лiве число позначає номер великої мережi, числа, що стоять справа , означають бiльш дрiбнi дiлянки мереж i так далi, поки не дiйдемо до конкретного комп'ютера
  • Важко запам'ятовується

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

Internet
IP
IP-адреса
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Контент, у якому йде мова про IP

Що таке інтернет

Для вiдпрацьовування рiзноманiтних технiчних рiшень була створена перша у свiтi широкомасштабна мережа ARPAnet - Advanced Research Projects Agensy - бюро прогресивних дослiджень мiнiстерства оборони. ARPAnet дозволяла будь-якому з цих комп'ютерiв зв'язуватися з будь-яким iншим, навiть за умови виходу з ладу i iстотної частини елементiв мережi.

Склад сiм'ї протоколiв TCP/IP

Бiльш точнiше можна охарактеризувати даний набiр протоколiв як "Комплекс протоколiв Internet". Цей комплекс охоплює цiлу сiм'ю протоколiв...

Якщо вас цікавить...

загрузка...