→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

IP-адреса

Предметна область:  Мережа Internet

IP-адреса — Унiкальна адреса комп'ютера

IP-адреса — Двiйкове 32-бiтне числоIP-адреса :
  • Записується у виглядi послiдовностi з чотирьох десяткових чисел (вiд 0 до 255), роздiлених точкою
  • Крайнє лiве число позначає номер великої мережi, числа, що стоять справа , означають бiльш дрiбнi дiлянки мереж i так далi, поки не дiйдемо до конкретного комп'ютера
  • Важко запам'ятовується

Зв'язані поняття[Приховати / показати]

IP
IP-адреса
→ Мапа поняття — Більше інформації про зв'язки цього поняття з іншими поняттями

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Контент, у якому йде мова про IP-адреса

Що таке інтернет

Для вiдпрацьовування рiзноманiтних технiчних рiшень була створена перша у свiтi широкомасштабна мережа ARPAnet - Advanced Research Projects Agensy - бюро прогресивних дослiджень мiнiстерства оборони. ARPAnet дозволяла будь-якому з цих комп'ютерiв зв'язуватися з будь-яким iншим, навiть за умови виходу з ладу i iстотної частини елементiв мережi.

Виктористання Internet i принципи адресацiї

На кожному рiвнi iєрархiї Internet мережа, що входить у її склад, сама вiдповiдає за те, щоб усе було нормально у своєму оточеннi. З погляду адресацiї це означає, що будь-яка органiзацiя, що залучена до неї, веде базу даних своїх комп'ютерних мереж.

Якщо вас цікавить...

загрузка...