→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Обов'язковий ЕА здійснюється у випадках

Обов'язковий ЕА здійснюється у випадках:

  • Екологічного оцінювання нерухомого майна при передачі власності;
  • Приватизації і банкрутства юридичних і фізичних осіб, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності;
  • Проведення екологічного страхування з метою визначення ставок, чи розмірів страхових платежів і/чи відшкодування збитків, заподіяних порушенням вимог екологічного законодавства;
  • Кредитування юридичних осіб і громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність;
  • Надання підприємствам, незалежно від форми власності, без-поворотної допомоги з державних екологічних фондів;
  • Оцінювання діяльності, пов'язаної з ліквідацісю наслідків аварій і стихійних лих;
  • Прийняття рішень державними органами щодо продовження дії ліцензій, дозволів, виданих підприємствам, установам, організаціям і громадянам, які здійснюють експлуатацію екологічно небезпечних об'єктів, а також при задоволенні заяв підприємств, організацій, громадян на отримання позначки про високий екологічний стандарт продукції (так звані «зелені позначки»);
  • Виконання міжнародних зобов'язань держави у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони НПС;
  • В інших випадках, визначених Кабінетом Міністрів України.

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Контент, у якому йде мова про Обов'язковий ЕА здійснюється у випадках

Об'єкти і суб'єкти екологічного аудиту. Сфери застосування екологічного аудиту.

Основним об'єктом екологічного аудиту є підпри¬ємство, його система екоменеджменту, територія, на якій воно розташоване (промплощадка і зона прилеглої місцевості), його виробнича й технологічні системи, природоохоронні споруди, відходи. В більш широкому розумінні, об'єктами можуть бути будь-які види інвестиційної, господарської й адміністративної діяльності, що можуть впливати на НПС
загрузка...