→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Показники екологічності

Показники екологічності:

 • Кількість природних ресурсів та енергії, що використовуються;
 • Ефективність використання ресурсів;
 • Кількість твердих відходів з розрахунку на одиницю продукції;
 • Кількість викидів у повітря;
 • Рівень утилізації відходів;
 • Рівень переробки матеріалів, що використовуються для упаковування;
 • Кількість аварій, які вплинули на навколишнє середовище;
 • Кількість (у км пробігу) транспортних засобів на одиницю продукції;
 • Кількість газоподібних шкідливих речовин, що викидаються у НПС;
 • Інвестиції в природоохоронну діяльність;
 • Кількість і вартість екологічних штрафних санкцій;
 • Сума платежів стороннім організаціям за скиди стічних вод;
 • Інші витрати, що пов'язані з природокорисїпуваннямі;

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Контент, у якому йде мова про Показники екологічності

Об'єкти і суб'єкти екологічного аудиту. Сфери застосування екологічного аудиту.

Основним об'єктом екологічного аудиту є підпри¬ємство, його система екоменеджменту, територія, на якій воно розташоване (промплощадка і зона прилеглої місцевості), його виробнича й технологічні системи, природоохоронні споруди, відходи. В більш широкому розумінні, об'єктами можуть бути будь-які види інвестиційної, господарської й адміністративної діяльності, що можуть впливати на НПС
загрузка...