→ Пошук по сайту       Увійти / Зареєструватися

Предметом ЕА є

Предметом ЕА є:

  • Встановлення природоохоронних цілей та завдань;
  • Стан екологічного менеджменту на підприємстві;
  • Розробка екологічної програми та політики підприємства;
  • Моніторинг, регулювання, мінімізація обсягу викидів та скидання забруднюючих речовин, утворення відходів;
  • Раціональне використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, реагентів, а також готової продукції;
  • Діяльність щодо забезпечення безпеки персоналу, включаючи оцінку ризику виникненню аварій, їх попередження та заходи за умови їх виникнення;
  • Взаємодія з органами державного екологічного контролю та регулювання, включаючи ліцензування природокористування, сертифікацію;
  • Екологічне інформування, освіта та навчання персоналу;
  • Зменшення ризику виникнення відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, зміну платежів за забруднення довкілля.

Близькі поняття: [Приховати / показати]

Контент, у якому йде мова про Предметом ЕА є

Екологічний аудит. Загальні положення.

В законодавстві України відсутній термін “Екологічний аудит”, який в основному замінюється термінами “екологічна експертиза” і “екологічний контроль” які підконтрольні державі і не можуть бути незалежними. Основна задача аудиторських фірм полягає в контролі за дотриманням законодавства регулюючу екологію, виконання норм і нормативів по впливі на НПС.
загрузка...